KAUNO
TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
MIESTELIO
VIZIJA IR
VEIKSMŲ 

PLANAS

Kaip tvari aplinkos transformacija gali pakeisti universiteto ateitį.

Apie projektą

Universiteto aplinkos ir infrastruktūros transformacija yra glaudžiai susijusi ne tik su miesto ar universiteto bendruomenės poreikiais, bet ir yra neatsiejama ateities didaktinių metodų dalis. Todėl, užuot analizavus konkrečių Kauno technologijos universiteto (KTU) padalinių tipologinius poreikius trumpuoju laikotarpiu, pradėta diskusija apie tolimą ateitį – 2036 metus. Diskusijoje vengiama praktinių temų ir koncentruojamasi ne į atskirus KTU fizinės infrastruktūros fragmentus, o į ilgalaikius universiteto bendruomenės poreikius, vizijas ir jų ambicijas.

„Studentų miestelio vizijos projekto rengėjai dėkoja visiems aktyviai dalyvavusiems viešose šios iniciatyvos diskusijose ir už jų metu pateiktas nuomones ir pasiūlymus. Kviečiu tą daryti ir toliau. Esame tikri, kad tik aktyvus akademinės bendruomenės dalyvavimas šiame procese padės suformuoti miestelio vystymo ilgalaikes perspektyvas, kurios maksimaliai atitiks bendruomenės interesus“, – kviečia KTU Ūkio departamento direktorius Svajūnas Jakutis.

Ateities universiteto miestelį formuoja įvairios kompleksinės tendencijos ir problemos, tokios kaip: besikeičianti studentų demografija, technologinė plėtra (pavyzdžiui, socialinių tinklų ir virtualios realybės programiniai sprendimai bei jų integravimas į aukštąjį mokslą), finansiniai apribojimai bei didėjanti švietimo institucijų globalizacija. Efektyvi komunikacija, socialiniai įgūdžiai, komandinis darbas, tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir tarpsisteminis mąstymas tampa ypač svarbiais ateities studento rekvizitais. Technologijų pažanga leidžia universitetams palaipsniui persikelti į virtualią erdvę, todėl keičiasi supratimas apie universiteto aplinką ir infrastruktūrą, studento ir dėstytojo santykį, bendradarbiavimą ir bendravimą universitete.

Universiteto fizinės infrastruktūros transformacija turi būti orientuota į ateities poreikius, skatinti visuomenės kūrybiškumą per įkvepiančius, įtraukiančius ir prasmingus studijų procesus. Universitetas privalo ne tik lanksčiai prisitaikyti prie ateities pokyčių, bet ir proaktyviai skatinti jų atsiradimą.

Ambicijos formulavimas

Kartu su KTU vadovybe suformuota bendra ilgalaikės studentų miestelio transformacijos ambicija

Scenarijų generavimas

Susitikimų metu, kartu su KTU bendruomene kuriami miestelio vystymo scenarijai siekiant išsiaiškinti teritorijos galimybes ir naudotojų poreikius bei lūkesčius

Bendros vizijos kūrimas

Remiantis išvadomis fomuojama vystymo vizija, kuri tikslinama konsultuojantis su universiteto atstovais ir specialistais

Vaiksmų plano parengimas

Veiksmų planas nustato veiksmų etapiškumą, projektų prioritetus bei partnerius reikalingus vizijai įgyvendinti

 

KTU studentų miestelio teritorija – reikšminga miesto dalis, čia susipina daug skirtingų interesų, kuriuos būtina išklausyti ir tinkamai moderuoti, susisteminus integruoti į ateities planus. Todėl studentų miestelio vystymo strateginis planas yra rengiamas įtraukiant KTU bendruomenės atstovus, ekspertus ir potencialius investuotojus. Projektas yra vykdomas keturiais etapais: ambicijos formulavimo, scenarijų sukūrimo, bendros vizijos rengimo ir strateginio plano rengimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTU Rektoriaus pratarmė

Pasaulis nuolat keičiasi ir sparčiai žengia į priekį. Vis dėlto, vertindami dabartines tendencijas, užsienio šalių patirtį, galime pakankamai aiškiai įsivaizduoti, kaip Universitetas atrodys po dešimties ar dvidešimties metų, kokios infrastuktūros reikės jo veikloms, tikslams, misijoms realizuoti. Tai suteikia galimybę apie ateitį galvoti jau šiandien, atsakingai jai ruoštis ir nuosekliai ją planuoti.

Parengdamas studentų miestelio viziją ir veiksmų planą, KTU pirmasis šalyje išsamiai ir kompleksiškai išanalizavo, kaip tvari aplinkos transformacija gali keisti jo ateitį, formuoti išskirtinį ir lengvai atpažįstamą Universiteto veidą. Tikiuosi, kad tokia iniciatyva taps paskata bei įkvėpimo šaltiniu ir kitoms aukštosioms mokykloms eiti darnaus vystymosi keliu.

Laikinai einanti rektoriaus pareigas 

Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija ir veiksmų planas

Vizijos objektas – fizinės Kauno technologijos universiteto miestelio erdvių charakteristikos, viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano sprendiniai, pasiekiamumas ir transportas, erdvinė integracija ir vietos identitetą lemiantys veiksniai. Vizijos tikslas – sukurti ilgalaikę ir nuoseklią universiteto miestelio vystymosi programą, atitinkančią KTU bendruomenės ir kitų suinteresuotų grupių poreikius, apibrėžti teritorijos charakterį, suformuluoti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus ir pasiūlyti naujų funkcijų miesteliui. Vizija analizuoja transporto ir pasiekiamumo, viešosios erdvės ir jos įvairovės, funkcinės įvairovės ir identiteto problematiką, pateikia gaires ir rekomendacijas tolesniam teritorijos vystymuisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos

Rekvizitai

įmonės kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

tel. +370 37 300 000+370 37 300 421

faks. +370 37 324 144

e. p. ktu@ktu.lt