Koncepcija

Vizijos koncepcija

Vizijos koncepcija yra tiesiogiai susijusi su vykdytais tyrimais ir analizėmis, remiasi naujausiomis planavimo tendencijomis ir praktika. Vizijos esmę sudaro devyni koncepciniai pasirinkimai, kuriais formuojamos gairės ir siūlomi konkretūs dizaino sprendiniai:

Žaliakalnio Ąžuolynas ir slėnis šalia Kauno zoologijos sodo yra pagrindiniai struktūriniai gamtiniai miestelio elementai. KTU miestelis yra įsikūręs ant ekologinio koridoriaus ir jungia Slėnio ir Gričiupio ekosistemas. Želdynai kyla šlaitais ir susijungia miestelyje, todėl svarbu Studentų g. išlaikyti maksimaliai žalią.

Aiškus ir patogus viešųjų erdvių tinklas leidžia patogiai judėti, o gerėjanti pėsčiųjų cirkuliacija didina viso miestelio gyvybingumą, todėl ašys (tarp viešųjų erdvių) ir jų kokybė yra nemažiau svarbios.

KTU miestelis šiandien yra architektūriškai vientisas, tačiau funkciškai diversifikuotas, svarbu, kad ši funkcinė charakterių įvairovė atsiskleistų ir viešųjų erdvių sprendiniuose.

Kiekviename miestelio pastate vyksta itin įdomūs ir sudėtingi procesai. Viešoji erdvė aplink pastatus gali būti aktyvuojama ją pritaikant jų naudotojų poreikiams.

Pastatų pasiekiamumas iš skirtingų pusių yra ne tik patogu, bet ir leidžia iš esmės peržiūrėti nusistovėjusias cirkuliacijos schemas ir aktyvuoti užmirštas pastatų dalis.

Pastato pusių skaidymas į reprezentacines ir ūkines yra nenaudingas niekam ir tik didina prielaidas netvarkai. Visos pastato pusės turi atitikti bent bazinius vizijos standartus.

Aiškūs pateikimai į miestelį stiprina vietos charakterį ir kuria jo kaip autonomiškos miesto zonos įvaizdį.

KTU aktyviai siekia aukščiausių tvarumo standartų, todėl miestelyje prioritetas teikiamas pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui.

Miestelio viduje prioritetas teikiamas pėstiesiems, ir automobilių judėjimas miestelyje yra nepageidaujamas, todėl jų stovėjimas sprendžiamas miestelio pakraščiuose.

Miestelis jungia žalius koridorius
Studentų miestelio želdiniai ir želdynai jungia Slėnio ir Gričiupio parko ekosistemas.
Viešųjų erdvių tinklas
Aiškus ir patogus viešųjų erdvių tinklas leidžia patogiai judėti miestelyje.
Stiprus vietos charakteris
KTU miestelis išlaiko architektūrinį vientisumą, stiprinant jo skirtingų vietų funkcinį išraiškingumą.
Funkcinės dominijos
Erdvė aplink pastatus programuojama pagal konkretaus pastato naudotojų poreikius.
Pastatai atsiveria į viešąją erdvę
Papildomi patekimai į pastatus leidžia transformuoti vidinę jų cirkuliaciją ir aktyvuoti neefektyviai naudojamas pastato dalis.
Jokių blogųjų pusių
Miestelyje siekiama vengti blogųjų/nereprezentacinių pastatų pusių. Ūkinės pusės negali kurti prielaidų netvarkai, nesaugumui ar kelio blokavimui.
Aiškios ribos ir prieigos
Aiškios ribos ir aiškūs patekimai į miestelį žymi teritoriją ir sustiprina jos išskirtinumą.
Prioritetas pėstiesiems ir dviračiams
Miestelyje prioritetas teikiamas pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui.
Automobiliai pakraščiuose
Automobilių stovėjimas sprendžiamas miestelio pakraščiuose.

Prie šių koncepcinių pasirinkimų turi būti grįžtama kaskart formuojant užduotis ir detalizuojant sprendinius atskiroms teritorijoms ir pastatams.