Susitikimo su KTU studentų atstovais apžvalga

Projekto „Universiteto miestelio vizija 2036“ komanda susitiko su Kauno technologijos universiteto (KTU) studentų bendruomene. Susitikimo metu vyko interaktyvios diskusijos apie Studentų miestelio problemas ir galimus jų sprendimo būdus, buvo pasiūlyta daug naujų idėjų, kaip pagerinti Universiteto viešąsias erdves ir pagrindinių KTU infrastruktūros naudotojų – studentų – gyvenamąją ir mokymosi aplinką.

Susitikime dalyvavę studentai domėjosi kaip KTU ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) jungimasis atsispindi ilgalaikėje vizijoje, diskutavo apie trijų studentų miestelių koncepciją Kauno mieste.

KTU studentų bendruomenė taip pat domėjosi „Kolegų“ pastato likimu ir pažymėjo, kad jo vietoje galėtų įsikurti netradicinių tyrimų bei inovacijų inkubatorius „M-Lab“ (angl. “Media Lab”). „Universiteto miestelio vizijos 2036“ komandos teigimu, didžioji dalis esamų „Kolegų“ pastato funkcijų jau yra integruotos į „M-Lab“ konkurso programą.

Kartu su atvykusiais studentais buvo diskutuojama apie centralizuotą ir decentralizuotą studentų klubų modelius, skambėjo pasiūlymai, kaip geriau išnaudoti esamų pastatų stogus, pavyzdžiui, ant jų įrengiant terasas, laisvalaikio erdves ar net žaliąsias erdves. Pasak jaunuolių, ne mažiau svarbu numatyti ir vietą studentų klubui arba laisvalaikio centrui.

Diskutuodami apie transportą, studentai akcentavo, kad transporto sistemos „išmanumo“ ir tvarumo didinimas turėtų tapti vienu iš aukštosios mokyklos veiklos prioritetų, kuris tiesiogiai formuotų KTU, kaip tvaraus universiteto, įvaizdį. Diskusijos dalyviai sakė norintys matyti daugiau veikiančių dviračių ar dalijimosi automobiliais vietų, kurios gerintų susisiekimą su LSMU ir miesto centru.

Susitikimo metu buvo aptartas ir miesto centre esančių KTU pastatų likimas. Pastebėta, kad kai kurie pastatai yra pasenę, nebeatitinka šios dienos poreikių, todėl būtų pravartu juos parduoti, vietoje senų pastatant naujus.

Studentai taip pat domėjosi galimybe baigiamuosius arba kursinius darbus rengti  Studentų miestelio viešųjų erdvių ir infrastruktūros gerinimo tematika, geriausius projektus vėliau realizuojant praktikoje.

Vykusiame susitikime taip pat buvo paliesta ir KTU fakultetų persikėlimo į Studentų miestelį tema. Diskutuojant buvo pabrėžiama, kad Universiteto siekis konsoliduoti nekilnojamąjį turtą vienoje vietoje (Studentų miestelyje) yra logiškas, tačiau negali būti vykdomas skubotai, neapgalvotai ar nepasikonsultavus su konkrečių pastatų naudotojais.

Komentarai