Pastatai ir funkcijos

Įžanga

Miesto ar jo dalies gyvybingumui užtikrinti reikalingos kelios savybes: pakankamas užstatymo tankumas, aktyvi ir įvairiapusiška bendruomenė ir funkcinė įvairovė. Šiandieniai universiteto turto konsolidacijos planai ir naujų funkcijų atėjimas yra didžiulis impulsas miesteliui, o išmintingas šių planų įgyvendinimas turės įtakos visam Kaunui.

 • Universiteto miestelio daugiafunkciškumas numatytas dar pirmuose miestelio kūrimo brėžiniuose, kuriuose studentų akademinė veikla, gyvenimas ir laisvalaikis (sportas) planuojami kaip neatsiejama universiteto miestelio dalis.
 • Naujoji universiteto vizija didina miestelio gyvybingumą numatydama strateginius plėtros tikslus:
 • gerinti gyvenimo ir aktyvaus laisvalaikio leidimo miestelyje sąlygas;
 • didinti paslaugų įvairovę akademinei bendruomenei ir miestiečiams;
 • plėsti universiteto veiklą ir programą.

 

⬤  Sporto centras
⬤  Kultūros centras
⬤ Tribūna su stogine
⬤ Miestelio biblioteka
⬤ „Mlab“
⬤ KTU Administracinis pastatas
⬤ Mokslo ir verslo pastatas
⬤ Bendrabutis
⬤ Dviračių saugykla
⬤ Biurų pastatas

Naujos funkcijos ir projektai miestelyje

Mokslo pastatai

Universitetas, siekdamas būti geriausias bendrasis universitetas (angl. comprehensive university) Rytų Europos regione, nuolat stiprina ir plečia mokymuisi skirtą infrastruktūrą. Todėl artimiausioje ateityje planuojama kurti tarpdisciplininėms veikloms skirtą erdvę – „Mlab“ daugiafunkcį centrą. Šis centras bus kuriamas rekonstruojant buvusį „Kolegų“ pastatą.

Studijų pastatai

Ilgalaikėje perspektyvoje į universiteto miestelį numatoma perkelti visus šiuo metu miesto centre esančius fakultetus ir kultūros centrą. Kadangi vizijos tikslas – universiteto poreikius atitinkantys sprendiniai, vizijoje numatomas lankstus miestelio planas, kuris gali būti keičiamas ir derinamas pagal ateities poreikius. Tai yra miestelis gali puikiai funkcionuoti tiek turint dabartinę numatytą programą, tiek nusprendus plėsti universiteto miestelyje esančias funkcijas. Norint neužkirsti kelio ateities plėtrai, miestelyje jau dabar numatytos galimos naujos programos vietos: sklype tarp Cheminės technologijos fakulteto ir būsimo sporto centro, taip pat prie bendrabučių ar dabartinio leidyklos pastato vietoje.

Svarbu pastebėti, kad perkeliant universiteto funkcijas iš miesto centro, kur gausu įvairių paslaugų, atsiranda didesnis poreikis plėtoti paslaugų infrastruktūrą pačiame universiteto miestelyje. Kavinės, valgyklos, restoranai, parduotuvėlės, kanceliarinės paslaugos, spaustuvės, vaikų darželis – visa tai galėtų ne tik padaryti universiteto miestelio bendruomenės kasdienį gyvenimą kur kas patogesnį, bet ir tapti miestelio bendruomenės susibūrimo traukos taškais. 

Administraciniai ir verslo pastatai

Pastaraisiais metais žengti svarbūs žingsniai didinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą: pietinėje miestelio dalyje, greta K. Baršausko prospekto, įkurtas „Santakos“ slėnis. Vizijoje numatoma ir toliau aktyviai skatinti šią sintezę kuriant verslo partneriams palankias sąlygas įsikurti ir veikti miestelyje. Tam numatyta vieta – greta leidyklos pastato. Čia galėtų atsirasti KTU administracinis bei mokslo ir verslo centro pastatai. Kita teritorija – „Circle K“ degalinės sklype ir Tunelio gatvėje esančio pastatų komplekso vietoje. Ši miestelio dalis gerai pasiekiama tiek viešuoju transportu, tiek automobiliais, todėl gali būti ypač patraukli verslui.

Greta Dizaino ir technologijos fakulteto esantis gana neefektyvus KTU leidyklos pastatas ir jo aplinka yra labai gerai pasiekiama, tačiau neišnaudojanti viso potencialo. Tai ypač tinkama vieta perkelti dalį universiteto funkcijų iš miesto centro į miestelį, todėl joje numatomas pastatų kompleksas, kuriame įsikurs mokslo ir verslo centras ir universiteto administracija.

Esant papildomos erdvės verslui plėtoti poreikiui, galima plėtoti sklypą, esantį Prancūzų gatvėje, šalia istorinių miesto fortifikacijų.

Miestelyje su mokslu bendradarbiaujančiam verslui plėtoti numatoma iki 5800 m2 ploto (Be „Circle K“ sklypo). Kitoje K. Baršausko gatvės pusėje galima išvystyti dar apie 24000 m2 (iš jų – 8400 m2 yra rekonstruojami pastatai Tunelio gatvėje).

350

Tiek naujų kambarių įrengiama naujuose studentų bendrabučiuose.

Gyvenamieji pastatai

Studentų miestelyje numatoma nuosaiki studentų būsto plėtra: be esamų bendrabučių renovacijos, numatyta galimybė padidinti universiteto būsto fondą apie 350 vietų statant du naujus pastatus, kurių bendras plotas – apie 14000 m2.

Studentų bendrabučiai šiuo metu išsidėstę trijose skirtingose vietose, tiesa, nutolę nuo miestelio ne daugiau nei 15 min kelio pėsčiomis. Neatmetama galimybė ateityje studentų būstą konsoliduoti vienoje vietoje ir perduoti valdyti naujai studentiško būsto asociacijai, tačiau kol kas šis sprendimas nėra priimtas.

Bendrabučio kiemas Bendrabučio pirmame aukšte esančios papildomos paslaugos- kavinė ir studentų renginių centras dieną gali išsiplėsti ir išnaudoti viešąją erdvę aplink. Nuotrauka: Jens M. Lindhe
Bendrabučio kiemas Gyvenamasis kompleksas studentams.Amherst College, Kyu Sung Woo Architects. Nuotrauka: Tim Hursley

Kitos paskirties pastatai

Vizijoje numatoma atnaujinti ir plėsti KTU sporto infrastruktūrą: naujas sporto centras rengiamas tarp Cheminės technologijos fakulteto ir stadiono, vietoje dabar ten stovinčio angaro. Numatomas jo plotas bruto – apie 3100 m2, pusę šio ploto užimtų sveikatingumo centras su SPA ir vandens procedūromis. Šis sporto centras būtų atviras ne tik universiteto bendruomenei, bet ir miestiečiams.

Šalia sporto centro planuojama statyti universiteto kultūros centrą, kuris galėtų tapti nauja vieta visiems KTU kultūriniams būreliams ir meno kolektyvams. Šiuo metu jie yra pasklidę ne tik po miestelį, bet ir po visą Kauną. Šio centro atsiradimas leistų atsisakyti aktų salių esamuose pastatuose arba jas transformuoti, nes jos šiuo metu naudojamos neefektyviai. Planuojamas centro plotas – apie 3200 m2.

 

Sporto centras Delfto technologijos universiteto sporto centras. Be sporto salių, treniruoklių, rūbinių ir kitų pagrindinių patalpų čia veikia kavinė ir restoranas. Nuotrauka: TU Delft
Universiteto klubas Aikštė prie studentų klubo skirta bendrauti. Nuotrauka: TU Delft

Laikinos funkcijos

Miestelyje numatomos vietos, kuriose įrengiama infrastruktūra, leisianti čia atsirasti sezoninėms ar laikinoms funkcijoms, pavyzdžiui, maisto furgonėliams, kavinėms ant ratų renginių metu, šviesos instaliacijoms, vasaros kino teatrui ir panašioms veikloms.

Norint užtikrinti šių paslaugų gyvybingumą, būtina, kad jos taptų kuo labiau prieinamos. Todėl vizijoje numatoma dviejų žingsnių paslaugų infrastruktūros gerinimo miestelyje strategija:

 1. Pirmi aukštai naujai statomuose pastatuose turi būti skirti komercinei arba visuomeninei veiklai (ten, kur tai įmanoma ir gali būti poreikis).
 2. Rekonstruojant esamus pastatus, juose esančios maitinimo įstaigos ir kitos paslaugos turi tapti viešai prieinamos. Tai yra įėjimai numatomi ne tik iš fakultetų vidaus, bet ir tiesiogiai iš viešosios erdvės, ten, kur pertvarka įmanoma nedarkant saugomų fakultetų pastatų fasadų. Taip pat svarbu, kad būtų padidintas paslaugoms skirtas plotas pirmuose aukštuose, jis būtų geriau pasiekiamas ir matomas.

 

Maisto furgonėliai Miestelyje įrengiamos vietos maisto furgonėliams laikinai stovėti ir prekiauti. Taip renginių metu galima užtikrinti papildomas paslaugas, tai kartu ir papildoma proga bendruomenei naudotis viešąja erdve. Nuotrauka: openkitchen
Lauko kino teatras (Cameo) Viešąsias erdves galima išnaudoti įvairioms naktinėms funkcijoms, kinas - tik viena iš jų. Nuotrauka: Samantha Dunn

37.350

Tiek kvadratinių metrų funkcijų gali atsirasti miestelyje

Nauja statyba

Naujos programos bruto plotas universiteto miestelyje:

Pavadinimas

Plotas

Sporto centras

3140m2 (2200m2 naudingas plotas)

Kultūros centras

3240m2* (500m2 salė)

„Mlab“

3160m2 (2300m2 naudingas plotas)

KTU administracija

3992m2 (2500m2 naudingas plotas)

Mokslo ir verslo centras

5808m2* (3650m2 naudingas plotas)

Studentų bendrabutis

4200m2 (105 dviviečiai kambariai)

Studentų bendrabutis

9800m2* (245 dviviečiai kambariai)

Biurai (su „Circle K“ deg.)

4010m2 (2230m2 biurų naudingas plotas)

Viso:

37 350 m2

* Šiose vietose gali būti įgyvendinama ir kita programa, pavyzdžiui, iš centro perkeliami fakultetai ar kitos funkcijos.

9.500

Tiek kvadratinių metrų planuojama rekonstruoti ir pritaikyti naujoms funkcijoms

Esamų pastatų transformacija

Tikslai ir uždaviniai

Nauji pastatai ir naujos funkcijos sudaro tik nedidelę dalį universiteto turto, o didžiausias transformacijos potencialas – esami pastatai. Dalis jų yra pasenę arba nebeatitinka šiandienos poreikių, o jų transformacija yra sudėtina ir nepigi. Kita vertus, tai gerokai protingiau žvelgiant iš tvarios plėtros perspektyvų. Analizuojant šiandienes demografines tendencijas, tampa akivaizdu, kad turime nustoti kurti naują infrastruktūra ir didžiąja dalį energijos skirti esamos infrastruktūros transformacijai. Šiandienis universiteto turtas atnaujinamas fragmentiškai, todėl sunku siekti esminio kokybinio pokyčio. Tačiau naudojant investicijas reikia siekti šių tikslų:

efektyviau išnaudoti universiteto infrastruktūrą;

sukurti skirtingus poreikius atitinkančias darbo erdves studentams ir dėstytojams;

skatinti studentus mokytis ir leisti laiką ne namie, o universitete, numatant įvairias laisvalaikio erdves ir užtikrinant reikalingą infrastruktūrą: vietas pailsėti ir pavalgyti, daiktų saugojimo, spausdinimo paslaugas, papildomų veiklų galimybes;

aktyvuoti aplink pastatą esančią viešąją erdvę, pritaikant ją aktyvesniam bendruomenės naudojimui;

užtikrinti aiškų ir logišką programos pasiskirstymą pastate;

kurti aiškų ir lengvai identifikuojamą pastato ir jo erdvių charakterį;

užtikrinti balansą tarp paprastus poreikius atitinkančių, socialių ir įkvepiančių mokymosi erdvių pastate;

remiantis šiais tikslais, turi būti rengiamos kompleksinės pastatų transformacijos vizijos, kuriose būtina apžvelgti šiandienius ir ateities naudotojų poreikius. Taip pat numatyti transformacijos mastą, eiliškumą ir logišką biudžetą.

 

Fakulteto kavinė Minimaliomis priemonėmis įrengta valgykla senoje katilinėje TU Delft, architektūros fakultete. Nuotrauka: Kossmann Dejong
Fakulteto valgykla Minimaliomis priemonėmis įrengta valgykla senoje katilinėje TU Delft, architektūros fakultete. Nuotrauka: Kossmann Dejong

Esamų pastatų transformacijos gairės

 • Daugiau peršviečiamų pertvarų tarp koridorių ir kabinetų siekiant: a) didesnio veiklų atvirumo, b) mažesnė bendruomenės izoliacijos, c) daugiau natūralios šviesos koridoriuose. Tai gali būti įgyvendinama tiek naikinant pertvaras, tiek įrengiant jose langus.
 • Naikinamos pertvaros tarp kabinetų, kuriamos atviros studijų ir darbuotojų darbo erdvės siekiant: a) geresnio aplinkos apžvelgimo ir ryšio su ja; b) tarpdisciplininio darbo ir bendravimo galimybės; c) bendruomenės poreikius atitinkančių darbo erdvių, pritaikytų skirtingam darbui.
 • Veiklų grupavimas pagal profilį: darbuotojų darbo zonos, laboratorijų blokai, studentų erdvės ir t. t. Tai leidžia lengviau orientuotis pastatuose, kuria aiškų konkrečios erdvės identitetą ir leidžia efektyviau naudoti pastatą.
 • Bazinės funkcijos (vyrų ir moterų tualetai, virtuvėlės, daiktų saugojimo spintelės, spausdintuvai ir geras internetas) turi būti kiekviename aukšte.
 • Elektros lizdai įrengiami prie kiekvienos, studentams skirtos darbo vietos.
 • Daugiau įėjimų į pastatą ir į jame esančias veiklas siekiant aktyvuoti viešą erdvę aplink.
 • Įrengiant baldus ar pertvaras bendrose darbo erdvėse, turi būti užtikrinta galimybė juos perkelti į kitą vietą.
 • Darbo erdvėse vengti stacionarios įrangos.

Esamų pastatų transformacijos projektai

Šiandien numatytas tik vienas esminis esamos infrastruktūros projektas – universiteto biblioteka vietoj IX rūmuose esančios aktų salės, kuriai parengtas preliminarus bandomasis pasiūlymas. Taip pat parengtas visas IX rūmų transformacijos projektas, kurio gairės ir įžvalgos gali būti taikomos universaliai ir kitiems miestelio pastatams. Pastatai turi būti transformuojami laikantis eiliškumo ir prioritetų numatytų veiksmų plane.