Susitikimai su centre įsikūrusių fakultetų bendruomene.

Projekto „Universiteto miestelio vizija 2036“ komanda susitiko su miesto centre įsikūrusių fakultetų bendruomene. Susitikimo dalyviai pritarė vizijos ambicijai ir sutiko,  jog toks dokumentas universitetui būtinas, tačiau siūlė aiškiau nurodyti, kokiais principais grįsta ilgalaikė vizija.

Bendruomenės atstovams viena aktualesnių temų buvo universiteto centralizacija ir šių fakultetų perkėlimas į universiteto Studentų miestelį. Dalyvių nuomone, naujamiestyje esantys fakultetai  reprezentuoja universitetą mieste, o jų perkėlimas gali neigiamai paveikti miesto centrą.

Diskusijų metu pasiūlyta idėja – projektuoti miestelio erdves taip, kad jos reaguotų ir prisitaikytų prie kintančių bendruomenės poreikių, pavyzdžiui, žiemą tam tikra miestelio teritorija veiktų kaip automobilių stovėjimo aikštelė, o šiltuoju sezonu, dažniau renkantis kitas transporto priemones ir mažėjant automobilių vietų poreikiui, ta pati erdvė galėtų tapti rekreacine zona ar pavirsti sporto aikštele.

Kaip ir praėjusiuose susitikimuose, diskutuota apie galimybę universiteto miestelyje turėti centralizuotą mokymosi centrą ar biblioteką. Daugelis universitetų anksčiau ar vėliau įkuria mokymosi išteklių centrus, nes knygos bei spausdinta informacija, priešingai nei manyta, savo reikšmės nepraranda. Tad ir KTU būtų tikslinga įkurti tokį centrą. Verta paminėti, jog dalyviai sutiko, jog biblioteka – tai daugiau nebe knygų skolinimosi, bet darbo vieta. Tokiu atveju bibliotekos erdvės gali atsirasti bet kur. Pačios bibliotekos funkcijos keičiasi, o viena svarbesnių naujų galimų veiklų – paslaugų centro funkcija (bibliotekos gali padėti tiek mokslo darbuotojams, tiek studentams vykdyti įvairius tyrimus, rinkdamos ir sistemindamos savo turimą informaciją).

Keltas klausimas dėl didelių mieste esančių bibliotekų kiekio, jų būtinybės ir galimos konkurencijos. Dalyvių nuomone, bibliotekos (tuo pačiu ir galimai naujas KTU mokymosi išteklių centras) turėtų specializuotis, kad nekurtų bereikalingos konkurencijos.

Susitikime taip pat išsakyta mintis, jog nebūtina kurti koncentruotą miestelį: kai kurios specializuotoms veikloms, pavyzdžiui sportui, skirtos erdvės galėtų būti kuriamos ir kitoje miesto dalyje. Kalbant apie tolimą ateitį ir universitetų jungimąsi, bendruomenė neabejoja, jog galiausiai Kaune liks tik vienas universitetas, kuris tikrai netilps į vieną miestelį, tad gal ir pačiam KTU neverta taip koncentruotis.

Bendruomenės atstovų nuomone, istoriniai pastatai yra labai svarbi universiteto istorijos dalis, kurią reikia branginti. Jie turi nepamatuojamą vertę ir dvasią, centre geresnės sąlygos universiteto bendruomenei dirbti ir mokytis, tad būtų klaida iškeldinti fakultetus iš centre esančių pastatų. Jau dabar daugelis technologijų tampa  nebeįmanomos be socialinių ir humanitarinių mokslų bendradarbiavimo, tad susitikimo dalyvių nuomone, centre esančių fakultetų perkėlimu gal net labiau suinteresuoti yra miestelyje įsikūrę techniškuosius mokslus atstovaujantys fakultetai.

Kita vertus, dalyviai pritarė, jog būtina gerinti darbo sąlygas centre esančiuose padaliniuose, ypač Ekonomikos ir verslo fakultete. Be to, abiejuose fakultetuose didėja lengvai transformuojamų darbo ir mokymosi erdvių poreikis, norėtųsi turėti daugiau jaukių poilsiui ir darbui tinkamų vietų ar efektyvesnių auditorijų. Naujas pastatas universiteto miestelyje gerokai palengvintų šių fakultetų veiklą ir išspręstų daugelį sunkiai įveikiamų problemų, susijusių su esamiems pastatams taikomais apribojimais. Tad net ir centre įsikūrusiems fakultetams nėra lengva nuspręsti, kuris kelias (universiteto centralizacijos ar status quo išlaikymo) yra priimtinesnis.

Komentarai