Susitikimo su KTU veteranų klubu apžvalga

Kauno technologijos universiteto (KTU) veteranų klubo Emeritus atstovai išklausę projekto „Universiteto miestelio vizija 2036“ atkreipė dėmesį į du skirtingus aspektus: pirma - universiteto ir valstybės santykis, antra – didaktikos ir mokslo kaita.

Kalbant apie pirmąjį – specialistų poreikį, o tuo pačiu ir apie reikalingas studijų programas, galima teigti, jog pastarąsias formavo ir iki šiol formuoja valstybės poreikiai. Tad Universiteto emeritams kyla daug klausimų, susijusių su šiandienos Lietuvos vizija, į kurią turėtų orientuotis Lietuvos aukštasis mokslas, kokia kryptimi vyks vystymasis. Nuskambėjo pasiūlymas universitetui proaktyviai diktuoti tam tikrą mokslo vystymosi kryptį. Pasak diskusijos dalyvių, į minėtuosius klausimus derėtų atsižvelgti pirmiausiai, prieš ruošiant viziją. Be to, visos investicijos, numatytos vizijoje, turi būti pamatuotos ir atsipirkti.

Susitikime taip pat pastebėta, jog universitetas turi turėti aiškų planą: kompaktiškos plėtros palaikymas (t.y. visi fakultetai ir universiteto veiklos keliamos į universiteto miestelį), ar situacijos, kuri yra dabar, išlaikymas. Susitikimo dalyviai manė, jog svarbu žinoti tiek valstybės, tiek universiteto planą (strategiją); jų nuomone universitetas sprendžia problemas remdamasis tik šios dienos požiūriu, bet nežiūri į ateitį.

Diskutuodami apie didaktikos pokyčius, veteranai pastebėjo, jog anksčiau paskaitos buvo skirtos perduoti studentui žinias. Dabar paskaitų metu svarbiausia studentus supažindinti, kur jie gali rasti reikiamą mokymuisi medžiagą, todėl ateityje paskaitų laikas turėtų trumpėti.

Susitikime išsakyta nuomonė, jog būtina turėti studentų klubą, o jam tinkama vieta galėtų būti šlaitas už Leidyklos pastato. Taip pat universitetui reikia bibliotekos, kuri bent sesijų metu veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Biblioteka – pastatas turėtų atspindėti universitetą.

Veteranai pristatytoje Universiteto miestelio vizijoje pasigedo naujų architektūrinių sprendimų, vietos paminklams, universiteto reprezentacinės zonos – aikštės, kurioje būtų galima sutelkti bendruomenę. Aikštė galėtų žymėti aiškią universiteto miestelio pradžią. Numatyta vieta skulptūrų parkui, akademinių emeritų nuomone, yra netinkama, jis neturėtų būti prie gatvės (K. Baršausko g). Dalyviai pastebėjo, jog vizija nepakankamai įvertina gretimybes, pavyzdžiui, Panemunės šilą, taip pat  plane galėtų būti geriau akcentuoti įėjimai į miestelį.

Atkreiptas dėmesys ir į naująjį Zoologijos sodo projektą, kuris, emeritų nuomone, yra agresyvus universiteto miestelio atžvilgiu. Siūloma išnaudoti situaciją ir prie Zoologijos sodo esančiame šlaite įrengti praėjimą, taką (kaip pavyzdys buvo nurodytas Lajų takas Anykščiuose),  kuris taptų traukos tašku ne tik universiteto bendruomenei, bet ir miestiečiams.

Dalyvių nuomone, nėra tikslinga perkelti universiteto administraciją į Studentų miestelį. Dabar jos vieta Kauno mieste – išskirtinė. Buvo nurodyta, kad ir užsienio valstybėse universitetų centriniai rūmai nebūtinai būna studentų miesteliuose.

Paskutinė diskusijoje aptarta tema – Universiteto muziejaus idėja. Kadangi KTU yra vienas pirmųjų lietuviškų universitetų, jo muziejus simboliškai galėtų būti ir visos Lietuvos aukštojo mokslo muziejus. Kol kas nėra aišku, kur jam būtų tinkamiausia vieta. Buvo iškelta mintis, kad galbūt tam galėtų tikti Nemuno saloje atsirasiantis naujas Nacionalinis mokslo ir technologijų populiarinimo centras.

Komentarai