Susitikimo su KTU profesinės sąjungos atstovais apžvalga

Susirinkę KTU profesinės sąjungos atstovai pirmiausia domėjosi, ką, mažėjant studentų skaičiui, universitetui reiškia plėtra. Klausta, ar apskritai plėtra yra būtina, jei prognozės nerodo studentų skaičiaus augimo.

Profesinės sąjungos atstovai klausė, kaip uždarius Studentų gatvę, būtų sprendžiamas privažiavimas prie visų miestelyje esančių pastatų. Taip pat diskutuota apie universitetui iš tikrųjų reikalingą automobilių vietų skaičių. Kalbant apie mobilumą miestelyje, susirinkę dalyviai domėjosi, kuo remiantis nustatytas dviračių poreikis miestelyje.

Susitikimo dalyviai domėjosi vizijos įgyvendinimo etapiškumu, klausta, kokie sprendimai bus įgyvendinami artimiausiu metu, o kas numatyta ilgalaikėje perspektyvoje. Domėtasi ir universiteto miestelyje galiojančiais techniniais reglamentais, ypač – leidžiamu pastatų aukštingumu. Kadangi vizijoje sporto centras numatytas teritorijoje, įtrauktoje į Kultūros vertybių registrą, dalyviai iškėlė atvirą klausimą, ar planuojamo centro sporto salės atitiks visus tarptautinėms varžyboms keliamus reikalavimus.

Susitikime klausta, kokią įtaką Studentų miesteliui darys universitetų jungimąsis ir ar nereikėtų kurti vizijos visiems trims universitetams (arba pradžioje dviems), o ne tik vienam KTU miesteliui. Taip pat išreikšta nuomonė, kad Universitetas turėtų stengtis pritraukti studentų iš įvairesnių šalių, tame tarpe ir iš Vakarų Europos. Galiausiai pasiūlyta idėja perleisti Kauno tvirtovės reduto teritoriją studentų žinion – čia jie galėtų kurti savo parką, respubliką ar įgyvendinti kitas idėjas.

Komentarai