BŪTINAS KOKYBINIS ŠUOLIS

PETRAS BARŠAUSKAS

BUVĘS KTU REKTORIUS

 

 

Vienas iš KTU tikslų – tapti mokslo universitetu. Rektorius Petras Baršauskas mato keletą krypčių, kuriomis universitetas turėtų keistis ir tobulėti. Pirma – su studijomis susiję pokyčiai. Svarbu gerinti studijų kokybę, skatinti mokslo tyrimus bei inovacijas, plėtoti universiteto bei verslo bendradarbiavimą. Būtina vystyti studijų tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą bei gerinti jų turinį.

Universiteto didaktika palaipsniui keičiasi, ryškėja savanarankiško mokymosi proceso tendencijos, tad auga individualaus mokymosi erdvių, laboratorijų, vietų individualioms konsultacijoms poreikis. Universitetas turėtų ugdyti įvairiai mąstančius žmones, tad būtina didinti laisvai pasirenkamų studijų modulių skaičių, suteikti galimybę išauginti įvairiapusiškus specialistus.

Antra – universiteto infrastruktūra bei aplinka. Universiteto studentų miestelis turi užtikrinti geras studentų bei dėstytojų darbo ir laisvalaikio sąlygas. Siektina, jog miestelyje gyvuotų mokslo, gyvenimo bei verslo sintezė. Universiteto siekis tapti tarptautišku reikalauja ne tik gausesnių programų anglų kalba, bet ir užsienio studentų reikmėms pritaikytos universiteto infrastruktūros.

Rektoriaus nuomone, universiteto miestelyje ar greta jo taip pat reikia geros sporto bazės bei rekreacijai skirtų erdvių. Sporto bazė ir poilsio erdvės gali atsirasti nebūtinai pačiame studentų miestelyje, tačiau turi būti gerai pasiekiamos. Galbūt tam būtų tinkama teritorija už K.Baršausko gatvės. Universiteto aplinka turi būti patraukli, miesto atžvilgiu išsiskirianti teritorija, peržengus jos ribą turi jausti, jog esi universiteto miestelyje.

Studentų gatvės uždarymas – miesto atžvilgiu nevienareikšmiškas sprendimas, tačiau, pasak rektoriaus, būtinas, norint padaryti studentų miestelį patrauklesniu bei geriau funkcionuojančiu. Tikslinga miestelyje koncentruoti visus universiteto fakultetus, tačiau tai būtų įmanoma tik pardavus miesto centre esančius universiteto pastatus arba suradus jiems naujas funkcijas.

Kalbėdamas apie universiteto veiklą, rektorius pažymėjo, jog pirminis universiteto tikslas – teikti mokslo paslaugas. Ateityje būtų tikslinga, jog visi universiteto resursai būtų orientuoti tik į su studijomis bei moksliniu darbu susijusią veiklą. Visas kitas, geram universiteto funkcionavimui skirtas paslaugas, kaip studentų bendrabučiai bei jų priežiūra, maitinimas, pastatų priežiūra, ir kita, universitetas galėtų tiesiog pirkti.

Komentarai