Susitikimas su mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) ir Mechatronikos instituto bendruomenės nariais

Vyko projekto „Universiteto miestelio vizija 2036“ viešasis pristatymas Kauno technologijos universiteto (KTU) bendruomenės nariams. Susitikimo metu organizatoriai su projektu supažindino Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) ir Mechatronikos instituto bendruomenės narius bei įtraukė juos į atvirą diskusiją apie miestelio transformaciją.

Apžvelgiant vykusią diskusiją, galima akcentuoti, jog didelis dėmesys buvo skirtas tvarumo temai. Ateities didaktikos pokyčiai turi būti integruoti į Universiteto plėtros ir transformacijos planus. Miestelio vizija turi aiškiai suformuoti darnios plėtros strategiją atskiroms vizijos sritims (darniai energetikai, renovacijai, žmogiškųjų išteklių stiprinimui ir kt.).

Susitikimo metu buvo iškelta idėja, jog darni energetika turėtų tapti svarbia ateities Universiteto dalimi, o KTU Studentų miestelis galėtų tapti pavyzdžiu visuomenei. Taip pat pabrėžta, jog reikia skatinti demonstruoti technologijas, kurias universitetas kuria. Svarbu  didžiuotis savo veikla ir viešinti ją.

MIDF bendruomenės nariai užsiminė, jog būtų labai patogu, jeigu miestelyje atsirastų darželis arba daugiafunkcinis centras - juk universitete dirba daug jaunų darbuotojų. Taip pat išreikšta pastaba dėl vidinių universiteto kiemelių - jie turėtų būti labiau pritaikyti poilsiui.

KTU bibliotekos atstovų nuomone, Universitetui trūksta mokymosi išteklių centro. Tokius centrus turi Delfto technologijų, Aalto, Rygos universitetai. Po išsakytų komentarų vystėsi diskusija,   ar tokio centro apskritai reikia Universitete, ar  mokymosi centrai turėtų būti decentralizuoti, t.y. kiekviename fakultete, kaip yra dabar, o galbūt  Universitetas turėtų kurti centralizuotą centrą, surenkant visus mokymosi išteklius į vieną centrą.

Daugumos KTU bendruomenės narių svarstymai apie Studentų gatvę ir galimybę turėti viešą transportą joje, didelių prieštaravimų nesukėlė. Vis dėlto buvo išreikštas susirūpinimas, jog atlikto „Spacesyntax“ tyrimo išvados dėl gatvės uždarymo gali būti netikslios. Diskusijos metu iškilo klausimas – kaip išspręsti aplinkinių gatvių pralaidumą Studentų gatvės uždarymo atveju.

Diskusijų temai pakrypus apie Universiteto fakultetų perkėlimą iš miesto centro, buvo klausiama – ką šis procesas reikš pačiam miestui bei kaip tuomet pasikeis centro gyvybingumas. Išsakyta nuomonė, jog Universitetas turi aiškiai deklaruoti, kokia bus nauda miestui, kuomet įvyks persikėlimas.

Susitikimo metu taip pat buvo klausiama, ar didės studentų bendrabučių vietų skaičius. Vizijoje numatoma galimybė ateityje sukurti dar papildomai 500 vietų pačiame studentų miestelyje.

Kalbant apie būtinus infrastruktūros pokyčius, buvo išreikštas pageidavimas meistelyje turėti studijoms bei individualiam darbui pritaikytą vietą, kuri būtų lengvai pasiekiama ir kuria Universiteto bendruomenė galėtų naudotis visą parą. tokia vieta bus numatyta kuriamame netradicinių tyrimų bei inovacijų inkubatoriuje „M-Lab“.

Susitikimo pabaigoje KTU bendruomenės nariai domėjosi , ar yra miestelyje erdvės plėstis kažkokiai nenumatytai programai. Vizijos plano lankstumas būtent tą ir numato. Tam tikros programos vietos miestelyje nėra griežtai apibrėžtos ir gali kisti priklausomai nuo poreikių. Be to, ateityje, užpildžius visas dabar numatytas plėtros vietas ir atsiradus papildomos naujos programos poreikiams, galima pradėti tam tikrose vietose intensyvinti studentų miestelį arba plėstis kitapus K.Baršausko gatvės esančiuose Universiteto sklypuose.

Komentarai