Projekto eiga: kas vyksta dabar?

Sukurta preliminari Kauno technologijos universiteto (KTU) Studentų miestelio vizija yra priemonė pradėti diskutuoti apie konkrečius ilgalaikės transformacijos aspektus ir sprendinius. Tik išklausius ir įsigilinus į visų suinteresuotų teritorijos naudotojų poreikius, galima suformuoti galutinę teritorijos vystymo viziją ir pasiūlyti konkrečius tvarios transformacijos sprendinius.

Šiuo metu projektas „Universiteto miestelio vizija 2036“ yra bendros vizijos formavimo etape: vyksta susitikimai (peržiūrėti 2016 m. gegužės 6 d. vykusio susitikimo apžvalgą) su KTU bendruomenės ir Kauno miesto savivaldybės atstovais. Renkami pasiūlymai bei komentarai, kurie bus susisteminti ir integruoti į galutinį vizijos dokumentą.

Susitikimai su bendruomene

Kitame etape visos surinktos informacijos pagrindu bus pradėtas rengti strateginis veiksmų planas. Veiksmų planas nustatys veiksmų etapiškumą, projektų prioritetus bei partnerius reikalingus vizijai įgyvendinti.