DAUGIAU VERSLO UNIVERSITETE

prof. PRANAS ŽILIUKAS 

Kauno technologijos universiteto studentų miestelį Pranas Žiliukas įsivaizduoja kaip visavertę, ne tik dirbti, bet ir ilsėtis skirtą aplinką. Tai –pėsčiųjų, o ne automobilių dominuojama, koncentruota, turinti aiškias funkcines zonas bei daug darbui skirtų erdvių vieta, kurioje vyksta aktyvi verslo ir akademijos sintezė. Taip pat privalu nepamiršti patrauklių, socializacijai skirtų erdvių, kurios galėtų atsirasti ne tik fakultetuose, bet ir studentų bendrabučiuose.

Kalbant apie didaktikos pokyčius ateityje, studijų programos individualės ir toliau, dėstytojų ir studentų bendravimas vyks įvairiais lygiais – bus svarbios tiek asmeninės konsultacijos, tiek darbas ypač mažose grupelėse, tiek kviestinės/srautinės paskaitos. Prorektoriaus nuomone, nors virtualus mokymasis bus vis labiau naudojamas, universiteto reikšmė nenunyks: teoriją galima išmokti individualiai, namuose, o tikrasis mokymasis vyksta grupėje – keliant klausimus, diskutuojant, tiriant ir mąstant drauge. Universitetas nebebus skirtas tik informacijai gauti, tai – vieta, kurioje keliami klausimai, ieškoma atsakymų bei siekiama rezultatų. Be to, universitete daugiau galimybių megzti ryšius, vykdyti kūrybinius procesus. Universiteto stiprybė – bendruomenė, gebanti klausti, kalbėtis, klausytis ir galiausiai kurti.

Svarbus aspektas galvojant apie universiteto veiklą bei studentų miestelio erdvę ateityje – tikėtinas universitetų jungimasis bei fakultetų stambinimas. Emigracijos, gimstamumo rodikliai, sąlyginai didelė universitetų administracijos našta bei stipri užsienio universitetų konkurencija – tai tik keletas faktorių grindžiančių šią būtinybę. Kaip bebūtų, ar susijungęs su kitais Kauno universitetais ir tapęs “tiksliųjų mokslų miesteliu”, ar praėjęs vidinius pokyčius stambinant ir koncentruojant fakultetus KTU studentų miestelio teritorija miesto atžvilgiu turi būti lengvai identifikuojama ir išsiskirianti.

Prorektoriaus nuomone, nors pagrindinis universiteto tikslas – telkti dėmesį į mokslą, ne mažiau svarbu užtikrinti gerą mokymosi, darbo, gyvenimo bei laisvalaikio kokybę, taip pat reikėtų skatinti verslo kūrimąsi miestelyje ar greta jo. Tikslinių įmonių koncentracija prie universiteto yra naudinga tiek verslui, tiek universitetui bei skatina šių bendradarbiavimą. Svarbu, jog universiteto teikiamos paslaugos (pavyzdžiui, tyrimų laboratorijos) būtų prieinamos ir tuo labiau įperkamos, ypač studentams.

Komentarai