Ambicija 2036

Pirmajame ambicijos formulavimo etape analizuojamos globalios tendencijos, bendra universitetų problematika, kurių pagrindu identifikuojamos ilgalaikės transformacijos ambicijos.

Ambicijos tikslas - įsigilinti į globalias bei lokalias universitetų miestelių tendencijas, išryškinti ateities iššūkius ir suformuoti bendrą fizinės infrastruktūros transformacijos kryptį, kuri sutaptų su šiandienine KTU misija ir universiteto bendruomenės ambicijomis. Suformuluoti kertiniai ambicijos teiginiai:

  1. Sumažinti atotrūkį tarp esamos universiteto infrastruktūros ir ateities akademinių ambicijų.
  2. Universiteto infrastruktūra turi palaikyti ir stimuliuoti ateities didaktikos pokyčius.
  3. Universiteto aplinka turi įkvėpti studentus ir dėstytojus augimui.
  4. Universiteto infrastruktūra turi prisidėti prie Kauno ir jo verslų augimo, bei stiprėjimo.
 
 

KTU studentų miestelio fizinės transformacijos kryptį galima vertinti analizuojant jo erdvines charakteristikas ir funkcijas: 

  1. Jo fizinės integracijos lygį miesto ir aplinkinių teritorijų atžvilgiu (integruota - atskirta).
  2. Jo funkcijų ir paslaugų teikimo būdus (virtualius - fizinius).

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!