IX-ųjų rūmų pilotinis projektas

Tikslai ir uždaviniai

Pažangus požiūris į energijos taupymą, atliekų rūšiavimą, ekologinę kultūrą, išteklių naudojimą ir aplinkos kokybės gerinimą – tai tik dalis KTU kaip Žaliojo universiteto veiklos prioritetų. Ne mažiau svarbi ambicija – sveikesnės aplinkos bendruomenei kūrimas. Universiteto miestelis gali tapti pavyzdžiu, kaip neatsisakant visuomenei įprasto komforto tvarūs kompleksiniai sprendimai gali labai pagerinti darbo ir gyvenimo kokybę.

Vienas iš svarbiausių žingsnių kuriant sveikesnę žmonėms aplinką – sąmoningas prioriteto pėstiesiems teritorijoje skyrimas. Tam reikalingas nuoseklus ir kompleksiškas požiūris į visos teritorijos planavimą ir organizavimą. Visų pirma svarbu užtikrinti gerą vietos pasiekiamumą viešuoju transportu. Ne mažiau svarbu kurti vientisą, gerai į aplinkines teritorijas integruotą pėstiesiems ir dviratininkams skirtą infrastruktūrą, kuri būtų ne tik saugi, bet ir patraukli naudotis.

Galiausiai būtina keisti požiūrį į automobilių padėtį miestelyje: viešoji erdvė turi būti skirta pėstiesiems, o ne automobilių stovėjimo aikštelėms. Miestelis, būdamas beveik miesto geografiniame centre ir dirbdamas kartu su miestu, turi visas galimybes pakeisti savo bendruomenės įpročius renkantis, kaip keliauti: iš automobilio į autobusą, troleibusą, dviratį, ėjimą pėsčiomis ar galiausiai automobilio dalijimąsi. Tad vizijos prioritetas – palaipsniui mažinti automobilių miestelyje.

Perorganizuojant automobilių eismą miestelyje, Studentų gatvę numatoma pritaikyti autobusams ir dviračiams, tačiau riboti automobilių tranzitinį eismą.

Eismas miestelyje

Uždarius automobilių eismą Studentų gatvės dalyje, sukuriama nauja jungtis tarp B. Sruogos ir Gričiupio gatvių, jungianti vietas, kur stovi daugiausia automobilių. Likusioje miestelio dalyje automobilių eismas vyksta įprastais maršrutais –– Baranausko g., Rytų g., Slėnio g. ir K. Baršausko pr.

„Mlab“ pastatas ir nauji bendrabučiai pasiekiami iš Gričiupio gatvės, pastatų kompleksas su centriniais rūmais pasiekiamas iš Slėnio gatvės. Sporto centras ir kultūros centras transportu pasiekiamas iš B. Sruogos gatvės.

Aikštelės Automobilių aikštelės apželdinamos, parenkama pralaidi vandeniui danga. Nuotraukoje - Danijos technologijos universiteto (DTU) miestelio automobilių stovėjimo aikštelė. Dalis miestelio aikštelių skirta tik universiteto darbuotojams - studentai skatinami į miestelį atvykti kitais būdais. Nuotrauka: James D. Teresco

Automobilių stovėjimas

Įgyvendinus visą plėtros planą, miestelyje atsirastų 1884 automobilių statymo vietos (be kitoje K. Baršausko g. pusėje esančių sklypų) – tai 734 vietomis daugiau nei dabar. Automobilių statymo vietos numatytos studentų miestelio prieigose ir prie fakultetų (137 pav.).

Pertvarkant viešąsias erdves, kartu numatoma pertvarkyti ir visas esamas automobilių aikšteles taip, kad jos būtų patogios ir saugios naudoti, estetiškai patrauklios, tvarkingos ir apželdintos. Naujai statomiems pastatams reikalingos automobilių vietos išdėstomos tų pastatų sklypuose numatomose antžeminėse aikštelėse ir (ar) požeminiuose garažuose.

* Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ automobilių vietų skaičius nustatomas:

mokslo paskirties pastatams numatoma 1 vieta 10-čiai studentų;

administracinės paskirties pastatams numatoma 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto;

bendrojo lavinimo mokyklai (KTUG) numatoma 1 vieta 30-čiai mokinių;

sporto klubui (KTU Sporto centrui) numatoma 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto;

bendrabučiams numatoma 1 vieta 2-iems kambariams (kadangi ši kategorija neišskirta atskirai, taikomas gyvenamosios ir viešbučių paskirties pastatams taikomų reikalavimų vidurkis);

kultūros centrui numatoma 1 vieta 10 m2 salės ploto;

savivaldybės taryba miesteliui gali nustatyti papildomą 0,75 automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientą.

Vizijoje esamas automobilių statymo vietas prie esamų pastatų numatoma perorganizuoti taip, kad jos atitiktų šiuolaikiškus kokybės standartus. Tačiau sukurti naujų aikštelių automobiliams prie jau esamų pastatų be neigiamų pasekmių viešųjų erdvių kokybei neįmanoma. Panaudoti viešąją erdvą naujoms automobilių aikštelėms strategiškai nenuoseklu ir netikslinga, ypač turint omenyje, kad miestelis siekia įgyvendinti Žaliojo universiteto prioritetus.

Nuosekliai siekiant transformuoti universiteto miestelį į miesto zoną, kurioje prioritetas skiriamas pėstiesiems, svarbu riboti ir palaipsniui mažinti kelionių į universitetą automobiliais skaičių. Vienas iš veiksmingiausių būdų tai pasiekti – palaipsniui mažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių kartu gerinant viešojo transporto tinklą. Šiuo metu galiojantis statybos techninis reglamentas nustato minimalų privalomų įrengti automobilių stovėjimo vietų prie naujų pastatų skaičių. Pagal tą patį reglamentą miesto administracija turi teisę nustatyti ir mažesnius automobilių statymo reikalavimus atskirose miesto zonose, universiteto miestelio atveju rodikliai galėtų būti sumažinti ketvirtadaliu.

„Kiss&Ride“

Prie KTU gimnazijos įrengiama trumpojo sustojimo „Kiss&Ride“ automobilių aikštelė, kurioje bus galima saugiai, nesudarant spūsčių Gričiupio gatvėje, sustoti prie mokyklos. Joje taip pat numatoma vieta, pritaikyta turistiniam autobusui sustoti – tai šiuo metu trūkstama funkcija tiek gimnazistams, tiek studentams.

 

Automobilių stovėjimo vietų poreikis

Adresas

Pavadinimas

Studentų skaičius 2015m*

Plotas, m2 pagal kurį skaičiuojamas vietų skaičius arba kambarių sk.

Automobilių vietų poreikis

Vizijoje numatytas automobilių vietų skaičius

Radvilėnų pl. 19, 50254 Kaunas

Cheminės technologijos fakultetas

1098

-

110

215

 

Maisto institutas

-

716

29

Studentų g. 48, 51367 Kaunas

Statybos ir architektūros fakultetas

811

 

81

207

Studentų g. 48, 48A, 51367 Kaunas

Elektros ir elektronikos fakultetas

1329

-

133

Studentų g. 50, 51368 Kaunas

Informatikos fakultetas

1645

-

165

194

 

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

485

-

48

 

Metrologijos institutas

476

150

6

Studentų g. 56, 51424 Kaunas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

1506

-

151

236

 

Mechatronikos institutas

-

400

16

Studentų 65, Kaunas

Kauno technologijos universiteto gimnazija

336

-

11

31

Studentų g. 67, 51424 Kaunas

2 bendrabutis

-

64 kamb.

32

40

Studentų g. 69, 51424 Kaunas

3 bendrabutis

-

106 kamb.

53

57

Studentų g. 71, 51424 Kaunas

4 bendrabutis

-

108 kamb.

54

50

K. Baršausko g. 59, 51423 Kaunas

Mokslo, studijų ir verslo centras („Santakos“ slėnis)

-

-

162

162

Viso esamos programos:

1051

1192

 

Nauja programa

 

Sporto centras

-

1200m2

40

90

 

Kultūros centras

-

500m2 salė

50

Studentų g. 63A, 51424 Kaunas

„Mlab“

-

2300m2

92

133

Studentų g. 54, 51424 Kaunas

KTU administracinis pastatas

-

2500m2

100

280

 

Mokslo ir verslo centras

-

3600m2

144

 

Nauji bendrabučiai

-

350 kamb.

175

189

Viso su nauja programa:

1652

1884

▂    Pagrindinės gatvės
┅ Aptarnaujantys/riboto patekimo keliukai
┅  Viešojo transporto trasa
┅  Siūloma autobusų linija
▇   Automobilių stovėjimo a.
▨   Požeminė a. a.
◎  Esama autobusų stotelė
◌ Nauja autobusų stotelė
KR „Kiss&Ride“ greito sustojimo vieta
100 Stovėjimo vietų skaičius
100* Stovėjimo vietos įgyvendinamos su nauja programa
▂ Atskirti dviračių takai
Pagrindiniai pėsčiųjų takai
··· Rekreaciniai takai
⭕     Autobusų stotelė
⬤      Dviračių stovai
⬤      Uždaros dviračių saugyklos