Analizė

Analizė

Kartu su KTU vadovybe suformuota bendra ilgalaikės studentų miestelio transformacijos ambicija, analizuojamos globalios tendencijos, bendra universitetų problematika, kuria remiantis identifikuojamos ilgalaikės transformacijos ambicijos.

Antrame – scenarijų rengimo – etape, surengus susitikimus ir interviu, išsiaiškinamos miestelio galimybės ir skirtingų teritorijos naudotojų poreikiai. Universiteto vadovai ir akademinė bendruomenė įsitraukia į planavimą ir kartu su urbanistais rengia miestelio atnaujinimo scenarijus.

Trečiame – vizijos rengimo – etape suformuluojama bendra miestelio vystymo vizija, apibrėžiamas teritorijos charakteris, pastatams, viešosioms erdvėms, programai, transporto organizavimui nustatyti kokybiniai kriterijai. Vėliau ši vizija tikslinama konsultuojantis su universiteto atstovais ir specialistais. Vizija suformuluojamos tolesnės projekto tąsos gairės.

Ketvirtame etape sudaromas strateginis (veiksmų) planas, kuriame pateikiami teritorijos investicijų poreikiai ir prioritetai, apibrėžiami galimi vystymo modeliai, strateginiai partneriai, projektų etapiškumas. Pagrindinis strateginio plano tikslas – užtikrinti, kad vizija, atspindinti visų suinteresuotųjų poreikius, būtų įgyvendinta.