Veiksmų planas

Ketvirtame etape sudaromas strateginis (veiksmų) planas kuriame suformuluojami teritorijos investicijų poreikiai ir prioritetai, apibrėžiami galimi vystymo modeliai, strateginiai partneriai, projektų etapiškumas. Pagrindinis strateginio plano tikslas – užtikrinti, kad vizija, atspindinti visų suinteresuotų poreikius, būtų įgyvendinta.

Strateginis veiksmų planas konkrečiai nusakys erdvinius kriterijus, viešosios erdvės charakterį ir jos elementus, investicijų poreikį bei galimą viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo modelį.

To bus siekiama dirbant kartu su KTU ir Kauno miesto savivaldybės atstovais, NT specialistais ir teisininkais. Numatomi keturi strateginio plano rengimo etapai:

  1. Erdvinių kriterijų formavimo etapas.
  2. Investicijų poreikio suformulavimo etapas.
  3. Strateginio plano detalizavimo etapas.
  4. Galutinio strateginio plano etapas.

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!