Viešųjų erdvių gyvybingumas

Viešosios erdvės ties pastatais skirtos jų naudotojų saviraiškai

Viešųjų erdvių tęstinumas ir integracija

Viešųjų erdvių įvairovė

Pagrindiniai rodikliai

>18 Naujų, individualių ir sujungtų viešųjų erdvių
>8700 Kv.m. „Shared Space
1,3 Km Buvusių gatvių pritaikyta pėstiesiems
>52 000 Kv.m viešosios erdvės, skirtos bendruomenės eksperimentams

Natūralios aplinkos kokybė

Studentų miestelis įsikūrė charakteringoje miesto gamtinio kraštovaizdžio dalyje. Šioje vietoje susijungia Girstupio ir Gričiupio upeliai, suformavę miestelį gaubiančius slėnius. Didžioji šių upelių dalis mieste buvo paslėpta po žeme, tačiau universiteto miestelyje ir gretimose teritorijose yra išlikę tiek patys upeliai, tiek jų natūralūs šlaitai (tiesa, tikėtina, kad 19 a. pabaigoje Girstupio upelio vaga buvo šiek tiek pakeista derinant ją prie Kauno tvirtovės pylimų). Universiteto vakarinėje dalyje, greta zoologijos sodo yra Adomo Mickevičiaus pamėgta ir aprašyta Girstupio slėnio dalis, o Studentų gatvė ribojasi su Gričiupio parku, kuriame dar ir dabar matyti atviras Gričiupio upelio vingis - jo laužyta vagos linija atkartoja šioje vietoje buvusios tvirtovės pylimų kontūrą.

Miestelio karkasas

Rengiant universiteto viziją, gamtinis miesto karkasas, kurį sudaro pievos, medžiais apželdinti slėniai ir jų šlaitai, želdinių grupės ir parkai - pagrindinė vertybė, kurios pagrindu kuriamas universiteto miestelio karkasas. Miestelio struktūrą formuoja dvi susikertančios ašys, prie kurių išsidėstę universiteto pastatai. Studentų gatvė išlieka pagrindine judėjimo miestelyje ašimi, tačiau, pakeitus jos profilį, ji tampa panašesnė į parko alėją. Ši ašis susikerta su kita, labiau rekreacinio pobūdžio ašimi, einančia nuo Ąžuolyno parko, pro universiteto sporto kompleksą ir Gričiupio parką. Šiose miestelio ašyse numatyti pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai, jos jungia abipus miestelio esančius žalius upių slėnius, formuodamos nenutrūkstamą, natūralų universiteto parko karkasą.

 

KTU miestelio salos

 

Sutvarkius želdinius ir upelio krantus, Gričiupio parkas galėtų tapti patrauklia poilsiui erdve, o sutvarkius šlaitus palei zoologijos sodą ir Slėnio g., rytinė pastatų pusė galėtų tapti labiau panaudojama rekreacijai. Stengiantis išlaikyti kuo didesnį gamtinių elementų natūralumą, juose atliekami tik būtini tvarkymo darbai, kurie užtikrintų šių želdynų prieinamumą ir saugumą. Taip pat juose numatyta tik būtina infrastruktūra - rekreaciniai pasivaikščiojimo takeliai bei suoliukai.

Miestelio funkcinės salos

Viešosios erdvės aplink pastatus - urbanizuoto kraštovaizdžio salos - tai intensyvaus naudojimo zonos bendrame gamtinio karkaso masyve. Jų naudojimo būdas yra betarpiškai susijęs su jų pastatų vykdoma veikla. Didžioji dalis miesteliui reikalingos infrastruktūros ir funkcijų koncentruojama būtent šiose miestelio dalyse. Aktyviai naudojamose viešosiose erdvėse prie pastatų įrengiami pėsčiųjų takai, dviračių takai, dviračių saugojimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, poilsio ir susitikimų zonos.

 

Prioritetai

Diferencijuojant teritorijų naudojimo intensyvumą ir tvarkymo laipsnį, kuriamas laipsniškas perėjimas nuo visiškai natūralios iki žmogaus kurtos aplinkos. Universiteto miestelį supančios viešosios erdvės dalys, kurios nėra intensyviai naudojamos, gali būti paverčiamos natūralesnėmis. Tokiu būdu daugiau investicijų galima skirti koncentruotoms ir aiškiai suformuotoms aktyvaus naudojimo viešosioms erdvėms - taip užtikrinama geresnė aplinkos priežiūra ir tuo pačiu didinama miestelio ekologinė vertė.

Atviri fakultetai užtikrins gyvybę viešosiose erdvėse

Studentų miestelis suplanuotas ir pastatytas remiantis modernistiniais principais. Tai reiškia, kad universiteto bendruomenės gyvenimas teoriškai turėjo vykti pastatuose, tuo tarpu viešoji erdvė tarp pastatų iš esmės niekada nebuvo pritaikyta aktyviam naudojimui. Šios erdvės niekada neturėjo nei aiškios paskirties nei konkretaus šeimininko.

Norint universiteto miestelyje turėti gyvybingas viešąsias erdves, būtina aiškiai pažymėti jų ribas, nustatyti, kam šios erdvės priklauso, sukurti miestelio bendruomenei priimtinus erdvių naudojimo scenarijus, užtikrinti žmonių srautą ir sukurti visuomeninius traukos taškus.

Vizija numato skirtingą prie fakultetų esančių viešųjų erdvių panaudojimą pagal jų pasiekiamumą, naudojimo patrauklumą, galimą naudojimo būdą ir kitus parametrus. Didžioji dalis šių erdvių naudojama susisiekimo infrastruktūrai ir rekreacijai: automobiliu pasiekiami galiniai kiemai talpina stovėjimo aikšteles, tuo tarpu pastatų šoniniai ir priekiniai kiemai - terasos, skirtos pėstiesiems ir dviratininkams, jose vyksta pagrindinės miestelio bendruomenės veiklos.

Pastatų pirmuosiuose aukštuose numatoma įkurdinti kuo daugiau visuomeninių funkcijų taip didinant pastatų ir viešųjų erdvių integraciją bei jų naudojimo intensyvumą. Ten, kur įmanoma transformuoti fasadus, tikslinga įrengti papildomų naujų įėjimų į valgyklas, kavines, parduotuves, spaustuves ir kitas visuomenines funkcijas. Prie šių įėjimų numatytos terasos su staliukais, pikniko stalais,  lauko žaidimais bei kitos poilsiui ir bendravimui skirtos vietos.

Viešoji erdvė turi leisti joje pristatyti savo darbus ar iniciatyvas

Funkcijos pirmuosiuose aukštuose skatina erdvių gyvybingumą

Vizijoje numatoma, kad prie kiekvieno fakulteto būtų priskiriamos erdvės, kurias fakulteto bendruomenė galėtų įsisavinti savo poreikiams - išplėsti naudojamą funkcinę erdvę ir tuo pačiu pristatyti vykdomą veiklą platesnei universiteto ir miesto bendruomenei. Čia galėtų vykti paskaitos, dirbtuvės, įvairūs renginiai, taip pat galėtų būti eksponuojami fakultete sukurti objektai. Kiekvienas fakultetas galėtų turėti atskirus, unikalaus dizaino lauko baldus, sporto ir laisvalaikio įrenginius ir netgi savo želdinius. Universiteto miestelyje tokiu būdu gali būti sukurta dinamiškų viešųjų erdvių įvairovė, kurioje kiekvienas gali atrasti ar sukurti sau patrauklią vietą. Toks viešųjų erdvių kūrimo principas ne tik padeda stiprinti universiteto bendruomenę, bet ir gali užtikrinti tikslingą investicijų panaudojimą.

Konkrečių vietų identitetas stiprinamas ženklais

Viešoji erdvė poilsiui ir bendravimui

Edvė spontaniškam naudojimui

Erdvė studentų iniciatyvoms

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!