Tvarus mobilumas miestelyje

Patogus transporto keitimas

Patogiai pasiekiamas miestelis

Vidinė miestelio dalis - pėstiesiems

Pagrindiniai rodikliai

2 Naujos viešo transporto stotelės miestelyje
15 Minučių viešuoju transportu iki Kauno senamiesčio
3,6 Km dviračių takų
1835 Vietos automobiliams, iš jų bent 40 - elektromobiliams

Jau daugelį metų universiteto bendruomenė yra aktyvi aplinką tausojančių tradicijų kūrėja ir puoselėtoja. Pažangus požiūris į energijos taupymą, atliekų rūšiavimą, ekologinę kultūrą, išteklių naudojimą bei aplinkos kokybės gerinimą - tai tik dalis KTU kaip Žaliojo universiteto veiklos prioritetų. Ne mažiau svarbi ambicija - sveikesnės aplinkos bendruomenei aplinkos kūrimas. Universiteto miestelis gali tapti pavyzdžiu, kaip neatsisakant visuomenei įprasto komforto, tvarūs kompleksiniai sprendimai gali žymiai pagerinti gyvenimo kokybę.

Vienas iš svarbiausių žingsnių kuriant sveikesnę žmonėms aplinką - sąmoningas prioriteto pėstiesiems teritorijoje skyrimas. Tam reikalingas nuoseklus ir kompleksiškas požiūris į visos teritorijos planavimą ir organizavimą. Visų pirma, svarbu užtikrinti gerą vietos pasiekiamumą viešuoju transportu. Ne mažiau svarbu kurti vientisą, gerai į aplinkines teritorijas integruotą pėstiesiems bei dviratininkams skirtą infrastruktūros tinklą, kuris būtų ne tik saugus, bet ir patrauklus naudotis.

Rengdama Universiteto nekilnojamojo turto atnaujinimo ir plėtros planą, universiteto bendruomenė jau žengė pirmuosius žingsnius, kurdama sveikesnę aplinką universiteto miestelio teritorijoje. Plėtros plane, per ateinančius 5 metus (2015-2020 metų laikotarpiu) numatomi pastatų energetinį efektyvumą bei teritorijos viešosios erdvės kokybę gerinantys sprendiniai.

Space Syntax tyrimas

Space Syntax - tai metodas bei įrankis, skirtas analizuoti miesto erdves, ir susisiekimo tinklus bei modeliuoti jų perorganizavimo galimybes. Metodika remiasi matuojamu gatvių integracijos lygiu bendrame gatvių tinkle. 

Nagrinėjant Studentų gatvės uždarymo ir galimų implikacijų klausimą buvo naudojama DepthmapX programa, yrimą atliko prof. K. Zaleckis. Pilną tyrimo versiją galima rasti mmap.lt, o žemiau pateikiami gauti rezultatai.

Esama sitiacija

1. Įvertinus esamą situaciją, šiuo metu Studentų gatvę galima apibūdinti kaip antraeilę (pagalbinę, skirtą daliai srautų) miesto rajono - Dainavos dalies tranzitinio pobūdžio gatvę, naudojamą tranzitui iki 4 kilometrų spinduliu.
2. Pėsčiųjų prioritetas šioje rajono dalyje - Pašilės gatvė - tai rodo sąlyginai prastesnę Studentų gatvės, kaip pėsčiųjų tinklo dalies integraciją su miestu.

Pasirinkimas Nr. 1 gatvės atvėrimas

1. Sujungus Studentų gatvę su K. Baršausko prospektu, jos tranzitinė reikšmė padidėja 3 kartus. Gatvės reikšmė aplinkinių gatvių atžvilgiu padidėja 7 kartus. Dainavos kontekste padidėjimas yra žymus, be to jis turėtų įtakos srautams ir viso miesto mastu.
2. Šis sprendimas galėtų suteikti potencialo Studentų gatvei tapti tam tikru vietiniu centru. Kita vertus šią galimybę  riboja tiek esama specifinė šios vietos funkcija (akademinis miestelis), kuriai reikia tam tikros autonomijos, tiek „palaikymo iš gatvių tinklo pėsčiomis pasiekiamu spinduliu“ silpnumas (šiam variante Studentų g. ir toliau rodoma kaip pėsčiųjų pasirinkimo riba, o ne kaip centras).

Pasirinkimas Nr 2: gatvės uždarymas

1. Panaikinus automobilių eismą Studentų gatvės segmente tarp Rytų g. ir Gričiupio g. , 1,3 karto padidėja Baranausko gatvės vertė. Tai reiškia, kad transporto srautas joje gali šiek tiek padidėti.
2. Pašilės gatvės (bei kitų artimų gatvių) pasirenkamumo vertės iš esmės nesikeičia. Tai reiškia, jog Studentų gatvės uždarymas šios miesto dalies automobilių srautams įtakos neturi.

Tyrimo išvados

Studentų gatvės atidarymas miesto tinklo integracijos atžvilgiu - teigiamas žingsnis, tačiau jis padarytų daug žalos studentų miesteliui - smarkiai padidintų automobilių srautus, kurie dar labiau fragmentuotų teritoriją. Kita vertus, Studentų gatvės uždarymas nei miesto tinklo integracijai, nei galimoms automobilių spūstims įtakos beveik neturi, tačiau šis žingsnis teigiamai paveiktų universiteto miestelio, kaip vientisos universiteto bendruomenei pritaikytos aplinkos vystymąsi.

Tyrimo metu gautos įžvalgos taip pat susijusios su pėsčiųjų tinklo gerinimu šioje Dainavos rajono dalyje. Nagrinėjant skirtingas galimybes, matyti, jog Studentų gatvės kaip miestelio ašies potencialą didinti galėtų pėsčiųjų jungčių su gretimomis teritorijomis didinimas. Taip pat miestelio pasiekiamumui pėsčiomis ypač didelę įtaką daro pėsčiųjų takų jungtys vakarinėje bei rytinėje miestelio dalyse - ties Cheminės technologijos fakultetu bei Gričiupio parku. Gerinant šias jungtis galima užtikrinti didesnį Studentų ašies pasirenkamumą kelionėms pėsčiomis šiame rajone. 

Naujas studentų gatvės profilis

Įvertinus visas studentų miestelio transporto sistemos išvadas, vizija numato automobilių eismo uždarymą Studentų gatvės atkarpoje nuo Rytų g. iki Gričiupio g. ir gatvės pertvarkymą į pėstiesiems, dviratininkams ir viešajam transportui pritaikytą multifunkcinę ašį.

Siūlomas Studentų g. profilis

Uždarius automobilių eismą Studentų gatvės dalyje, motorizuoto transporto eismas toliau gali vykti aplinkinėmis miestelio gatvėmis - Baranausko g., B. Sruogos g., Rytų g., Slėnio g., Gričiupio g., K.Baršausko pr. Universiteto miestelyje taip pat numatyti keli nauji aptarnaujantys įvažiavimai prie Statybos ir Architektūros, Informatikos bei Elektros ir Elektronikos  fakultetų, prie KTU gimnazijos ir būsimo M-Lab pastato bei prie dabartinės spaustuvės pastato, kur įsikurs naujas pastatų kompleksas su centriniais rūmais. Nauji privažiavimai leidžia pasiekti visus pastatus tiesiogiai bei patekti į automobilių stovėjimo aikšteles.

Įgyvendinus plėtros planą, miestelyje atsirastų 1835 automobilių statymo vietos (be kitoje K.Baršausko g. pusėje esančių sklypų) - tai virš 675 vietų daugiau nei dabartinėje situacijoje. Automobilių statymas numatytas studentų miestelio prieigose bei prie fakultetų. Automobilių saugojimo vietų skaičius, reikalingas dabartinėms miestelio funkcijoms, numatomas, atsižvelgiant į konkrečioje vietoje esantį poreikį ir paskirstomas po visą miestelį įrengiant didesnes aikšteles arčiau miestelio prieigų. Pertvarkant viešąsias erdves kartu numatoma pertvarkyti ir visas esamas automobilių aikšteles taip, kad jos būtų patogios ir saugios naudoti, estetiškai patrauklios, tvarkingos ir apželdintos. Naujai statomiems pastatams reikalingos automobilių vietos išdėstomos tų pastatų sklypuose numatomose antžeminėse aikštelėse ir/ar požeminiuose garažuose.

Automobilių aikštelės - patrauklios estetiškos ir apželdintos, o jų danga - pralaidi vandeniui

Lygi danga dviratininkams

Žali sprendimai

Prioritetas pėstiesiems ir dviratininkams

Esamas automobilių statymo vietas prie esamų pastatų vizijoje numatoma perorganizuoti taip, kad jos atitiktų šiuolaikiškus kokybės standartus, tačiau sukurti naujas vietas automobiliams prie jau esamų pastatų be neigiamų pasekmių viešųjų erdvių kokybei – neįmanoma. Viešosios erdvės panaudojimas naujoms automobilių aikštelėms yra strategiškai nenuoseklus ir netikslingas, ypač turint omenyje, kad miestelis siekia įgyvendinti Žaliojo universiteto prioritetus. Todėl vizijoje naujos automobilių aikštelės prie esamų pastatų numatomos tik tuo atveju, jei jos yra perkeliamos iš strategiškai žmonėms patrauklesnių vietų (pavyzdžiui, naikinamas automobilių statymas Statybos ir architektūros fakulteto kiemelyje perkeliant vietas į prie B. Sruogos gatvės esančią aikštelę).

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!