Pėsčiųjų miestelis

Prioritetas pėstiesiems

Daugiau vietos pėstiesiems ir dviratininkams

Vientisas miesto ir universiteto miestelio takų tinklas

Pagrindiniai rodikliai

<5 Trečdalis visų studentų gyvens <5min kelio dviračiu iki universiteto
<30 Min pėsčiosiomis iki miestelio centro
6,28 Km naujų bei rekonstruotų pėsčiųjų takų miestelyje
960 Dviračių statymo ir saugojimo vietų

Pertvarkyta Studentų gatvė ir pagrindinis takas, vedantis nuo Radvilėnų plento iki Gričiupio parko tampa pagrindinėmis judėjimo miestelyje ašimis. Šiuo atveju svarbu užtikrinti miestelio ir miesto jungčių vientisumą - patogiai sujungti šias ašis su vystomu miesto dviračių infrastruktūros tinklu. Pritaikant miestelį dviratininkams, visos prieigos prie pastatų ir aptarnaujantys įvažiavimai įrengiami taip, kad dviračių judėjimas būtų efektyvus, patogus ir nevaržomas, be aukščių perkirtimo tarp skirtingų eismo ir viešosios erdvės zonų. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas ir patogus neįgaliųjų judėjimas.

Nukreipus automobilių eismą iš miestelio centrinės ašies į teritorijos periferiją, galima žymiai pagerinti universiteto aplinkos kokybę, užtikrinti geresnes sąlygas pėstiesiems ir dviratininkams tuo pačiu neapribojant automobilių patekimo prie pastatų bei nepabloginant bendro teritorijos pasiekiamumo.

 

Prie KTU gimnazijos įrengiama Kiss & Ride automobilių aikštelė, kurioje bus galima saugiai, nesudarant spūsčių Gričiupio gatvėje, sustoti prie mokyklos. Joje taip pat numatoma vieta, pritaikyta ekskursijų autobusui sustoti - tai šiuo metu trūkstama funkcija tiek gimnazistams, tiek studentams.

Nuosekliai siekiant transformuoti universiteto miestelį į miesto zoną be automobilių, svarbu riboti ir palaipsniui mažinti kelionių į universitetą automobiliais skaičių. Vienas iš veiksmingiausių būdų tai pasiekti – palaipsniui mažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių.  Šiuo metu galiojantis statybos techninis reglamentas nustato minimalų privalomų įrengti automobilių stovėjimo vietų skaičių prie naujų pastatų. Pagal tą patį reglamentą miesto administracija turi teisę nustatyti ir mažesnius automobilių statymo reikalavimus atskirose miesto zonose, universiteto miestelio atveju rodikliai galėtų būti sumažinti ketvirtadaliu.

Pėsčiųjų takai - lengvai prižiūrimi bei pritaikyti aptarnaujančiam transportui

Gamtinio karkaso stiprinimas ne tik kuria sveiką aplinką bet ir gerina jos kokybę

Šlaitai pritaikomi rekreaciniam poilsiu

Atsisakius automobilių eismo ir apribojus automobilių statymo galimybes, svarbu sukurti adekvačias alternatyvas, užtikrinančias gerą universiteto miestelio ir atskirų jo dalių pasiekiamumą ne tik dviračiais, bet ir miesto viešuoju transportu. Kartu su miesto administracija, viešojo transporto planavimo specialistais ir paslaugų tiekėjais tikslinga svarstyti galimybę į viešojo transporto maršrutus įtraukti vieną ar kelias stoteles pačioje Studentų gatvėje, prie fakultetų. Šiuo tikslu vizijoje numatoma galimybė pagrindinėje miestelio gatvėje integruoti ir viešojo transporto juostą, kurioje įdiegtu Shared space principu, pirmumą turėtų pėstieji kertantys gatvę bet kurioje jos dalyje.   

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!