Naujos funkcijos

Erdvių daugiafunkciškumas

Daugiau paslaugų KTU bendruomenei

Bendradarbiavimas su verslu

Pagrindiniai rodikliai

500 Papildomų apgyvendinimo vietų
8400 Kv.m rekonstruojama pritaikant naujoms funkcijoms
700 Km.m naujoms paslaugoms kurtis
44 000 Kv.m naujai programai

Miesto ar jo dalies gyvybingumui užtikrinti reikalingos tam tikros sąlygos: pakankamas užstatymo tankumas, aktyvi ir įvairiapusiška bendruomenė bei funkcinė įvairovė.  Universiteto miestelio daugiafunkciškumas numatytas dar pirmuose miestelio kūrimo brėžiniuose, kuriuose studentų akademinė veikla, gyvenimas ir laisvalaikis (sportas) planuojami kaip neatsiejama universiteto miestelio dalis.

Naujoji universiteto vizija didina miestelio gyvybingumą numatydama keliakryptę plėtros strategiją: gerinti gyvenimo bei  aktyvaus laisvalaikio leidimo miestelyje sąlygas, didinti paslaugų įvairovę akademinei bendruomenei ir miestiečiams bei plėsti universiteto veiklą ir programą.

Studentų būsto plėtra

Vizijoje numatoma išplėsti būsto pasiūlos įvairovę, ne tik gerinant būsto kokybę studentams, bet ir teikiant apgyvendinimo paslaugas universiteto darbuotojams bei svečiams. Be esamų pastatų renovacijos, numatyta galimybė padidinti universiteto būsto fondą 500 vietų, statant du naujus pastatus, kurių bendras plotas apie 17.300 m2.

Sporto infrastruktūros plėtra

Taip pat numatoma atnaujinti ir plėsti KTU sporto infrastruktūrą: naujas sporto centras rengiamas tarp Cheminės technologijos fakulteto ir stadiono, jau esančios sporto infrastruktūros apsupty. Numatomas jo plotas -  apie 3.000 m2, iš kurių pusę užimtų sveikatingumo centras su SPA ir vandens procedūromis. Šis sporto centras bus atviras ne tik universiteto bendruomenei, bet ir miestiečiams.

Lauko sporto aikštelės rekonstruojamos ir plečiamos. Numatomos naujos tribūnos prie stadiono, kuriose įrengiami persirengimo kambariai, dušai ir kita reikalinga infrastruktūra sportuojantiems.

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Pastaraisiais metais žengti svarbūs žingsniai didinant universiteto ir verslo bendradarbiavimą: pietinėje miestelio dalyje, greta K.Baršausko prospekto įkurtas Santakos slėnis. Vizijoje numatoma ir toliau aktyviai skatinti šią sintezę kuriant verslo partneriams palankias sąlygas įsikurti ir veikti miestelyje. Tam numatyta teritorija abipus K. Baršausko gatvės -  Statoil degalinės sklype bei Tunelio gatvėje esančio pastatų komplekso vietoje. Ši miestelio dalis gerai pasiekiama tiek viešuoju transportu, tiek automobiliais, todėl gali būti ypatingai patraukli verslui.

Esant papildomos erdvės poreikiui verslui plėtoti,  galima vystysti Prancūzų gatvėje, šalia istorinių miesto fortifikacijų esantį sklypą. Su mokslu bendradarbiaujančiam verslui plėtoti miestelyje numatoma apie 5000 m2 ploto. Kitoje K.Baršausko gatvės pusėje galima išvystyti dar apie 24000 m2 (iš jų - 8400 m2 - rekonstruojami pastatai Tunelio gatvėje).

Infrastruktūros pritaikymas naujoms funkcijoms

Universitetas, siekdamas būti geriausiu bendruoju universitetu (angl. comprehensive university) Rytų Europos regione, nuolat stiprina bei plečia mokymuisi skirtą infrastruktūrą, todėl artimiausioje ateityje planuojama kurti tarpdisciplininėms veiklos skirtą erdvę - M-Lab daugiafunkcinį centrą. Šis centras bus kuriamas rekonstruojant buvusį „Kolegų“ pastatą.

Greta Dizaino ir technologijos fakulteto esantis gana neefektyvus KTU Leidyklos pastatas ir jo aplinka yra labai gerai pasiekiama, tačiau neišnaudojanti viso potencialo. Tai ypač tinkama vieta perkelti dalį universiteto funkcijų iš miesto centro į miestelį, todėl joje numatomas pastatų kompleksas, kuriame įsikurs biurai bei universiteto administracija.

Ilgalaikėje perspektyvoje į universiteto miestelį numatoma perkelti visus šiuo metu miesto centre esančius fakultetus bei kultūros centrą.  Kadangi vizijos tikslas - universiteto poreikius atitinkantys sprendiniai, vizija numato lankstų miestelio planą, kuris gali būti keičiamas ir adaptuojamas pagal ateities poreikius. Tai reiškia, jog miestelis gali puikiai funkcionuoti tiek su dabartine numatyta programa, tiek nusprendus plėsti universiteto miestelyje esančias funkcijas. Norint neužkirsti kelio ateities plėtrai, miestelyje jau dabar numatytos galimos naujos programos vietos: sklype tarp Cheminės technologijos fakulteto bei būsimo sporto centro, taip pat prie bendrabučių ar dabartinio spaustuvės pastato vietoje.

Svarbu pastebėti, kad perkeliant universiteto funkcijas iš miesto centro, kur gausu įvairių paslaugų, atsiranda didesnis poreikis plėtoti paslaugų infrastruktūrą pačiame universiteto miestelyje. Kavinės, valgyklos, restoranai, parduotuvėlės, kanceliarinės paslaugos, spaustuvės galėtų ne tik padaryti universiteto miestelio bendruomenės kasdienį gyvenimą kur kas patogesnį, bet ir tapti miestelio bendruomenės susibūrimo traukos taškais.

Norint užtikrinti šių paslaugų gyvybingumą, būtina jas daryti prieinamas ne tik studentams, bet ir miestiečiams. Todėl  vizija numato dviejų žingsnių paslaugų infrastruktūros gerinimo miestelyje strategiją:

1. Pirmi aukštai naujai statomuose pastatuose turi būti skirti  komercinei arba visuomeninei veiklai (ten, kur tai įmanoma ir gali būti poreikis).

2. Rekonstruojant esamus pastatus, juose esančios maitinimo įstaigos ir kitos paslaugos turi tapti viešai prieinamos. Tai reiškia, kad įėjimai numatomi ne tik iš fakultetų vidaus, bet ir tiesiogiai iš viešosios erdvės, ten kur pertvarka įmanoma nedarkant saugomų fakultetų pastatų fasadų. Taip pat svarbu užtikrinti paslaugoms skirto ploto didinimą pirmuose aukštuose, jo geresnį pasiekiamumą ir matomumą.

 

Susisiekite su mumis

Turite idėją? rašykite mums!